Nhân viên đến các doanh nghiệp tiếp thị với các nhân viên văn phòng, cư dân tại các khu cao ốc, khách hàng và khách tham quan tại đây... nhằm mở rộng hệ thống phân phối phát triển FC 3G và thiết bị cung cấp wifi.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi đã thực hiện: