Tổ chức tiếp thị giới thiệu bán hàng phân khúc học sinh - sinh viên tại các tỉnh thành miền nam.

Một số hình ảnh tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chúng tôi đã thực hiện: