Thành lập đội hỗ trợ tiếp thị lưu động, đặt booth lưu động tại 24 quận/huyện TP.HCM nhằm khuếch trương hình ảnh sản phẩm MobiFone. 

Một số hình ảnh thực hiện: