Tổ chức booth bán hàng trực tiếp tại các khu vui chơi, giải trí để thu hút sự chú ý của khách hàng, tiếp cận, giới thiệu và bán hàng. Phát tờ rơi, tiếp thị, giới thiệu, tư vấn cho khách hàng. Tặng quà cho khách hàng.

Một số hình ảnh thực hiện: