Toàn bộ trọn gói khâu tổ chức bao gồm hoạt động: Lên ý tưởng - Thiết kế trang trí - Gởi thư và gọi điện mời các đối tác tham gia hội nghị - Tổ chức hội thảo - Tổ chức tiệc giao lưu. 

Một số hình ảnh trong Chương trình Tổng kết hoạt động bán hàng 2015, gặp gỡ đối tác và định hướng hợp tác 2016 của MobiFone: