Quảng bá hình ảnh thông qua chương trình khai trương chi nhánh hoặc cửa hàng
Tổ chức trọn gói chương trình bao gồm:
  • Xây dựng kịch bản, thiết kế, dàn dựng
  • Thực hiện nghi thức khai trương tại chi nhánh hoặc cửa hàng
  • Tổ chức hoạt động hoạt náo nhằm thu hút chú ý khách hàng
  • Cung cấp nhân sự
  • Cung cấp ấn phẩm liên quan: tờ rơi, quà tặng.
Một số chương trình đã thực hiện: