Tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm máy chiếu thế hệ mới PT-LB3 Panasonic