Dịch Vụ Cung Cấp Nhân Sự của chúng tôi cung cấp cho Khách hàng số lượng nhân sự lớn trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Khách hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đạt tiêu chuẩn Khách hàng đề ra, đào tạo cho họ, thực hiện hoạt động tính lương và chi trả lương cũng như quản trị các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự cho thuê, giúp Khách hàng tập trung vào các mục tiêu kinh doanh của mình.

Công ty CP TM - DV Viễn Tiến Phát phục vụ sự kiện, MC, PGs, PBs, lễ tân, nhân sự khách cho sự kiện…