Đối với khách hàng:.

  • VTP quyết tâm trở thành một công ty ổn định, uy tín và thu hút nhất trong lĩnh vực tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, tổ chức quảng cáo… tại TP.HCM
  • Chiếm trọn niềm tin và sự hài lòng của khách hàng, luôn đem đến hiệu quả kinh doanh cho khách hàng bằng cách ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng trong từng dự án thực hiện, các sự kiện luôn mới mẻ, sống động.

Đối với nhân viên:

  • Tạo môi trường làm việc gắn bó lâu dài.
  • Mỗi thành viên, ở cương vị nào, đều cảm thấy hài lòng với vị trí làm việc của mình, có nhiều cơ hội để phát triển năng lực, phát huy ý tưởng sáng tạo, có quyền đóng góp và được đánh giá xứng đáng cho những cống hiến của bản thân về tâm huyết , trí tuệ, công sức cho sự thành công của công ty.
  • Luôn quan tâm đến chính sách đào tạo nhân viên để đảm bảo tính chuyên môn cao.