Số lượng cần tuyển: 02

Thời hạn nộp hồ sơ: 17/06/2017

Số lượng cần tuyển: 01 (nữ)

Hạn nộp đến hết ngày 31/03/2017